Zondag 2 oktober j.l. werd in een speciale dienst in de Hansweertse kerk aan de Dijkstraat het 40-jarig predikantsjubileum van ds. Wim Harleman gevierd.
In zijn begroeting zei Wim Harleman dat bij de uitnodiging voor zijn jaarlijkse predikbeurt in Hansweert hij dit graag zou willen doen in oktober. Hij zou dan gelijk zijn 40-jarig jubileum, dat eigenlijk op 3 oktober 2011 is, in de Hansweertse kerk willen vieren.

Op de foto hiernaast is te zien hoe ds. Harleman door Leni Lepoeter naar de microfoon werd begeleid.
De kinderen brachten een lied ten gehore, waarna Paula de Beij en Andries den Hollander de schriftlezingen deden.
Elly, de echtgenote van Wim Harleman, kreeg gelegenheid van de diaconie om haar project Alafya Foundation onder de aandacht te brengen.
Het kinderproject is door haar zuster Gerdy van Noort, uitgezonden door de Protestantse kerken in 1975, in Ghana opgestart. Het beoogt o.a. oplossingen te zoeken om straat- en weeskinderen naar school te krijgen en een kinderhuis te onderhouden.
Voor meer informatie daarover kunt u de website bezoeken: www.alafyafoundation.org 

Namens de kerkenraad sprak Andries de jubilerende dominee nog toe waarbij hij een geschenkenbon overhandigde.
Uiteraard was de cantorij ook aanwezig en na de dienst, tijdens het koffiedrinken, konden nog oude herinneringen opgehaald worden.

Hieronder vindt u de levensloop van de familie Harleman, doorspekt met enkele anekdotes, die speciaal door Andries den Hollander voor deze site is geschreven.
De foto's die daartussen geplaatst zijn komen uit het album van de familie Verbeem.

 

ds. Wim Harleman  -  40 jaar predikant
 
Op 3 oktober 1971 deed ds. Wim Harleman zijn intrede als predikant in Nederhorst den Berg, een dorp van zo’n 5.000 inwoners tussen Hilversum en Amsterdam.
Na enkele jaren werd Wim blind en moest hij noodgedwongen het werk in zijn eerste gemeente opgeven. Voor revalidatie ging hij naar Apeldoorn. Daar vertoefde hij samen met Elly, zijn vrouw, een jaar. Vervolgens werd hij in 1976 predikant in Willemsoord (570 inw, kop van Overijssel).

 Ds. Wim Harleman met zijn zoon Willemjan en
 Marleen Verbeem. Foto uit 1981.

In het voorjaar van 1980 werd de Hervormde Gemeente Hansweert vacant en lieten we ons oog vallen op de beroepbare ds. W.B. Harleman.
In juni van dat jaar preekte hij weer een keer in zijn eerste plaats Nederhorst den Berg, een goede gelegenheid om vanuit Hansweert met een delegatie, bestaande uit Carla Rijn, Sientje Dronkers, Huib Poleij en Andries den Hollander, naar hem te gaan luisteren in de Hervormde Kerk op de heuvel. Opgetogen kwamen we terug met een positief advies.
Inmiddels was Hannes Poleij, een oudere broer van Huib als “spion” afgereisd naar Willemsoord. De naam Poleij kwam ds. Harleman bekend voor. Het feit dat Hansweert er blijkbaar veel werk van maakte trok de familie Harleman over de streep. Zo kon het gebeuren dat Wim en Elly samen met de kleine Willemjan nov. 1980 de pastorie betrokken. Zij zouden het laatste predikantengezin zijn dat in de pastorie aan de Dijkstraat woonde.
 

 Op bezoek in Ilsenstein in de voormalige DDR. (1987)

Tot 1988 zou Wim bij ons blijven. Ondanks zijn handicap legde Wim zelfstandig vele huisbezoeken af.  In die periode zijn ook de contacten met het toen nog Oostduitse Ilsenburg ontstaan.
Op een terugreis moest Wim onderweg heel erg plassen. Wim en Huib zonderden zich af aan de kant van de weg. Plotseling constateerde Huib dat ze in de “schijnwerpers” stonden. Even later werden ze streng ondervraagd door de Oostduitsers. Wim moest nog flink praten om ongestoord verder te kunnen reizen.

In mei 1988 werd Wim predikant in Kerkdriel (7.000 inw.), een plaats ten noorden van Den Bosch. Vanuit Hansweert gingen we er met een bus heen. Manja Poley en Marianne Verbeem waren toen in Zeeuwse klederdracht. Birka, de hond, die het in Hansweert altijd heel goed met Manja kon vinden, kon niet anders dan grommen tegen de “anders” geklede Manja.
Vanuit Kerkdriel ging de familie Harleman in 1992 naar Westmaas in de Hoekse Waard.

Op 1 jan. 1998 is Wim vervroegd gestopt met het verbonden zijn aan een gemeente. Vanaf april van dat jaar woont de familie Harleman in Deventer. Wim preekt nog regelmatig en Elly begeleidt hem daarbij trouw in de Citroën.
We prijzen ons gelukkig dat hij ook nog minstens eenmaal per jaar een predikbeurt in Hansweert wil doen. En nu dus helemaal, want het is een eer dat hij zijn veertigjarig jubileum bij ons wil vieren.

 Op bezoek bij de jubilerende dr. De Beij. (1986 - 25 jaar
 huisarts in Hansweert/Schore)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 2 oktober 2011