Op vredeszondag 18 september 2011 zijn vertegenwoordigers van diverse kerken uit de Westhoek van Schouwen-Duiveland op vredesmissie naar de Schoorse kerk geweest.

Aanleiding voor hun bezoek was het samenwerkingverband dat al bestond via pastor Wiel Hacking namens de R.K. kerk met de Schouwse kerken om de vesperviering in de vredesweek eens in Schore te houden.
De Tuin der Verzoening (omgedoopt tot 'Vredestuin') vond men een geschikte plaats om de oecumenische vredesgedachten vorm te geven.


Op de foto hiernaast is Wim Verbeem de ‘vredestichters’ uit Schouwen-Duiveland aan het rondleiden alvorens zij een bezoek brengen aan de Tuin der Verzoening.

 
 
         
 
         

Foto hierboven:
Het monument in de tuin met daarnaast de uitleg van Wim Verbeem.
 
Foto hiernaast:
Op de gedenkplaat staat de datum en de zustergemeente Ilsenburg waarmee de samenwerking tot stand is gekomen.
 
Foto rechts:
Kruipend door de boog om toch maar niets te hoeven missen....

 

   
     
 

Mw. Marijke van Rheenen, ouderlinge uit de Herv. gemeente Burgh heette iedereen welkom en sprak bemoedigende woorden aan het begin van de vredesdienst.
Helaas konden door de drukte op de A58, vanwege de afgesloten Vlaketunnel, een aantal bezoekers niet op tijd aanwezig zijn.
 
Op de foto staan,
keurig in het gelid, de vredeskaarsen die de bezoekers na afloop mee naar huis mochten nemen, bedoeld om het verlangen naar vrede in deze (vredes)week brandend te houden.

 
         
 

Ds. Piter Goodijk, Herv. predikant uit de gemeente Renesse, stond in zijn overdenking nog even stil bij de zojuist bezochte vredestuin.
Ook liet hij trots zijn monnikspij zien met daarop een sjaal die hij bij eerdere vredesweken droeg.
De drie kernwoorden die betrekking hadden op deze dienst: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping waren in verschillende talen nog te lezen.
 
Foto onder:
Na de vesper stonden broodjes en koffie of thee klaar om genuttigd te worden.
Ds. Maarten Diepenbroek van de Herv. gemeente Burgh, hier onder op de foto met blauw jack bespeelde tijdens de dienst het orgel.

         
 
 
         

Die oude Vredeskrant...

Deze week is het weer de jaarlijkse vredesweek, met dit jaar als thema 'Elk mens een veilig bestaan'. Zoals gebruikelijk hoort bij die vredesweek traditioneel de Vredeskrant.
Ik kan me die kranten van vroeger nog goed herinneren. Dat waren nog echte kranten, zwarte bedrukking op dun krantenpapier. De laatste jaren zijn het meer glossy uitvoeringen geworden, gedrukt in fullcolour.

Onwillekeurig denk ik nog wel eens aan die 'woelige 80-er jaren' uit de vorige eeuw toen het IKV in de Vredeskrant de kruisrakettendiscussie aan de orde stelde, met de pakkende slogan: 'Help alle kernwapens de wereld uit te beginnen in Nederland'.
Ook de tegenhanger van het IKV destijds, het OSL (Oud Strijders 

 

Legioen) liet zich nadrukkelijk in de media horen. Ook die hadden hun leus: 'Liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken'.

Ik kan mij die tijd nog goed herinneren. De vredeskranten waren toen ook in de kerken te krijgen. Interessante reportages, overdenkingen en discussies stonden erin afgedrukt.
Ik las ze allemaal van A... tot Z...

In één van die kranten, welk jaar het was weet ik niet meer, stond op de voorpagina een schitterende pentekening afgebeeld van het bijbelse verhaal ‘De Emmausgangers’.
Prachtig vond ik die tekening of was het  meer een ets/gravure, ik heb die krant lang bewaard en gekoesterd. Ik denk dat het de eerste keer was dat ik enthousiast de bijbel pakte om te weten hoe dat verhaal ook al weer ging achter die mooie tekening.

Vele jaren later en laatst nog bij de verhuizing naar Hansweert heb ik nog gezocht naar die oude Vredeskrant of die misschien op de vliering terecht gekomen was. Ook heb ik nog gegoogled om te kijken of er iets uit die tijd op internet te vinden was. Helaas beide pogingen hebben niks opgeleverd.

Met enige heimwee naar vroeger zocht ik zondag in de kerk bij de start van de vredesweek naar de nieuwe Vredeskrant. Helaas en eigenlijk onbegrijpelijk dat die er niet lag. Is te downloaden werd me nog getipt. Uiteindelijk heb ik dat dan maar gedaan om 'm nu, in 2011, weer eens aandachtig te lezen van A... tot Z...

Jaap Janse

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 22 september 2011