In een bescheiden hoekje van de fraaie ommuurde tuin rond de kerk van Schore wordt al enige tijd gewerkt aan een bijzonder project “DE TUIN DER VERZOENING”.

De gedachte achter dit project is met behulp van symbolische planten een plek te scheppen waar mensen kunnen nadenken, zoals de relatie met hun naasten, conflicten die pijn doen en hun omgang met GOD en daardoor wegen zoeken tot verzoening.

 
Wilt U meer weten, neemt dan contact op met:

Wim Verbeem Tel. 382045
Ko de Visser Tel. 343860
 

 

  

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 18 juli 2010