Na de diensten in de Stille Week begon de Paaszondag met het Paasontbijt in de kerk van Hansweert.
Om 08.30 uur konden we genieten van een uitgebreid ontbijt, dit keer uitstekend verzorgd door Heleen Brouwer en Ria Kanaar.
Een complimentje daarvoor is zeker op zijn plaats.


Na het ontbijt gingen de kinderen paaseieren zoeken in de Schoorse kerktuin. De vele verstopte eieren werden al snel gevonden en ingeleverd. Soms werden halsbrekende toeren uitgehaald om de eieren te verstoppen, zoals op de foto's is te zien.

Vervolgens was er de Paasviering, geleid door
pastor H. ten Klooster uit Goes en met medewerking van de cantorij. Nadat de kinderen het Licht in de vorm van de brandende Paaskaars binnenbrachten nam de dienst een aanvang.

Nadat de kinderen van de nevendienst weer terugkwamen in de dienst lieten ze de diverse paasmandjes, enz. aan de kerk zien.
En Mari๋t in 't Anker legde uit hoe de kinderen in de 40-dagentijd tweewekelijks een rebus hadden opgelost met als uitkomst:

'Wij spiegelen ons in het licht van Pasen
(zie foto).

Ook werd een brief voorgelezen van Peter Meerman, die in Kenia werkt met kinderen met een beperking, waarin hij hartelijk bedankte voor de gift vanuit de nevendienst, door hen gespaard in de loop van de tijd

Al met al een heel fijne Paasviering, waarna de voorganger de weer door Francien in 't Anker gemaakte bloemschikking kreeg aangeboden om mee naar huis te nemen.

 

 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 1 april 2018