Zoals ieder jaar werd Pasen weer begonnen met het traditionele Paasontbijt in de Hansweertse kerk. De tafels waren keurig opgemaakt en verzorgd door de dames van de diaconie.
De aangemelde kerkleden met familie lieten zich het ontbijt goed smaken, nadat de dobbelsteen was gegooid en het gebed was voorgelezen door de jongste aanwezige.

Op de foto's ziet u hoe lekker er wordt gesmikkeld.

Onze dominee Marjan de Vries kon de Paasdienst dit jaar niet leiden vanwege een operatie en daarom was Ko de Visser deze keer de voorganger.
Nadat hij de kinderen naar voren had gehaald om de kaarsen aan te steken en er liederen waren gezongen, hield hij een mooie overdenking waarbij hij de rol van Maria als belangrijke vrouw in het Paasevangelie benadrukte.

Al met al een mooie Paasviering!

 
 

Na het ontbijt gingen de kinderen paaseieren zoeken die vrij snel gevonden waren en ingeleverd werden bij Willem in 't Anker.
 
 

Hiernaast ziet u het liturgisch bloemstuk voor deze Paaszondag, wederom gemaakt door Francien in 't Anker.

Liturgische bloemschikking:

We zien hier de schikking vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht breekt door het donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan, kom, sta op, deel het leven, deel vertrouwen.
God van licht en leven, in Jezus is de dood overwonnen, in die kracht mogen wij staan.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 16 april 2017