Ondanks het samenvallen van het Paasontbijt met de invoering van de zomertijd was het op
zondag 31 maart 2013 toch nog behoorlijk druk in de Hansweertse consistorie.
Het gezellig met z'n allen ontbijten aan de lange tafel op Paaszondag is al een echte traditie geworden.
Evenals in vorige jaren stonden vanaf 08.30 uur weer lekkere dranken en broodjes en gekookte eitjes klaar om verorberd te worden. Marijke en Bruin Feijen, Joke van den Ende van de diaconie en Edith le Duc van de kerkenraad zorgden ervoor dat de vele mensen die zich hadden opgegeven een mooi plaatsje aan tafel kregen en hierna kon het ontbijt aanvangen.
Na de opening door Bruin Feijen kon de dobbelsteen met het gebed erop gaan rollen, waarna een van de jongste deelnemers het gebed voorlas.
Op de foto's ziet u hoe lekker er wordt gesmikkeld.

 
 

Na het ontbijt gingen de kinderen paaseieren zoeken die vrij snel gevonden waren en ingeleverd werden bij Willem in 't Anker.
 
 

Hiernaast ziet u het liturgisch bloemstuk voor deze Paaszondag, wederom gemaakt door Francien in 't Anker.

Liturgische bloemschikking:

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan.
Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord.

We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van stenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken.
We leggen er windels bij die aan het einde worden uitgerold.

De symboliek van de windels is dat Jezus aan het begin van zijn leven in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het einde van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft.

Hij is de weg in verbinding de Eeuwige tot het einde toe gegaan.
Het nieuwe leven is opgestaan.

Als symbool hiervoor zetten we aan het eind van de weg een grote paaskaars.

 

 
 
 
 

De Paasdienst die als thema had 'Onvergelijkelijk mooi' werd geleid door ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge.
Verder werkten mee de cantorij o.l.v. Janny Dieleman en op het orgel zoals gebruikelijk Karin Nieuwenhuyzen.
Op de foto hieronder wordt de Paaskaars binnen gebracht door Joke v.d. Ende.

En daar weer onder nog wat foto's van de kinderen werkend aan het project.

Na afloop van de dienst werden alle bezoekers bij de uitgang getracteerd op
een paaseitje.
 
 

 

 
 
 
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 31 maart 2013