De jaarlijkse Oecumenische buitendienst die op zondag 28 augustus 2016 zoals gebruikelijk werd gehouden op het grasveld van het Jeugdhonk 'Answest' werd ook deze keer weer bijzonder goed bezocht.
De grote tent had een andere opstelling gekregen zodat de aanwezigen zoveel mogelijk hierin konden zitten.

De organisatie was in handen van leden van de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore en de R.K. kerk.
De voorgangers waren deze morgen pastor Wiel Hacking en Hans Meijer.
Karin Nieuwenhuijzen zorgde voor de muzikale begeleiding.

Op de foto is te zien hoe Hans Meijer een negen-armige Chanoeka-kandelaar omhoog houdt. Dit had te maken met het schriftgedeelte uit 1 Koningen 17:7-16 wat hij voorlas. De schaal met de mand met de vijf broden en twee vissen op de andere foto sloten aan bij de lezing uit het Nieuwe Testament, Marcus 6:32-44. Deze schaal had Hans zelf een keer gebruikt bij een avondmaalsviering in Jeruzalem op de plaats waar Jezus dat volgens overlevering ook gedaan zou hebben.


Na deze mooie openluchtdienst werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van koffie en thee.

Hieronder een foto-impressie.

 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   
     
 
     
     
     
     
     

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 28 augustus 2016