Voorgangers: Pastor Wiel Hacking en Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge

 
Scheldegalm o.l.v. Dirk Verholle
  Scheldegalm begeleidt de kerstliederen
 
'Johnny Jansen leest de schriftlezing voor   EPastor Wiel Hacking
 
Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge   De koren zingen vanaf het balkon
 
 Paula de Beij draagt een gedicht voor   Wiel Hacking bedankt de aanwezigen voor hun komst

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 20 december 2009
Terug naar de startpagina