Al vroeg in het jaar n.l. op zondag 19 januari 2014, welke de week van het gebed inluidde, werd er samen met de R.K. Parochie een oecumenische dienst gehouden in de Protestantse kerk aan de Dijkstraat.
Die oecumenische vieringen vinden 3 maal per jaar plaats en zijn voor het eerst gestart  begin jaren 90 tijdens de ambtsperiode van fred bergwerff.

Deze dienst werd voorbereid door leden van beide kerken en had als thema: Is Christus dan verdeeld? Dit n.a.v. een uitspraak van de apostel Paulus in 1 KorintiŰrs 1 vers 13.

Het ontstaan van het oude ritueel 'Gebed van de eenheid' komt uit Canada, waar de christenen afstammen van de inheemse volkeren. Canada betekent 'dorp', dat
ondanks dat we verschillend zijn, onderlinge verbondenheid uitdrukt.
Hun ritueel gaat als volgt:
Zij richten het gezicht naar de verschillende windrichtingen om aan te geven dat zij onderdeel zijn van Gods schepping en afhankelijk zijn van de Geest voor hun leven en gezondheid.

De kinderen hebben dit ritueel tijdens de viering ook uitgevoerd, door afwisselend het gezicht naar het oosten, vervolgens naar het zuiden, naar het westen en noorden te richten. Daarna het gezicht omhoog en tot slot het gezicht omlaag te houden.

Op de foto's hiernaast ziet u de Cantorij en het R.K. dameskoor tesamen o.l.v. Janny Dieleman de liederen zingen wat heel mooi klonk.

U kunt hieronder de foto's zien van de kinderen bezig met het ritueel.

 

 


 
 
 
Door de voorbereidingscommissie uit verschillende kerken was gevraagd een voorwerp mee te nemen als symbool van wat elk der tradities kan bijdragen aan het geheel van de christelijke gemeenschap. (uitwisseling van geestelijke gaven)
In Hansweert/Schore is er gekozen voor de monstrans (door de R.K. gemeenschap) en de bijbel (Protestantse kerk).

Hiernaast ziet u de monstrans staan.
Een monstrans is het sierwerk waarin de hostie wordt getoond en komt van het Latijnse woord 'monstrare', wat tonen/laten zien betekent.
Het geeft de aanwezigheid van Christus aan  in de dienst.
De monstrans is ook een voorwerp van aanbidding en meditatie.

De ge´llustreerde Rembrandt-bijbel werd getoond door de dominee als symbool van de reformatorische traditie.
De Bijbel/Het Woord is altijd centraal aanwezig. In de tijd van Luther speelde alleen de Schrift, alleen geloof en alleen genade.
Het Woord van God is meer dan een woord, is ook creatief, het brengt iets teweeg en het is scheppend. Het vernieuwt zich steeds.
Is nu allang geen element meer van discussie, we zijn met elkaar verbonden geraakt en communiceren volop.
Mensen van reformatorische huize leren van katholieken en andersom.

 

 De koffie/thee, limonade en de sprits smaakten prima na de dienst en er werd nog gezellig nagepraat.

 


 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 19 januari 2014