Vrijdagochtend 26 maart j.l. vertrokken we met 16 leden van de gespreksgroep naar Oosterhout. Wij verbleven daar in de st. Paulusabdij, een voormalig klooster, nu bewoond door de Leefgemeenschap Chemin Neuf.

Deze in 1973 opgerichte gemeenschap is katholiek met een oecumenische roeping. Op het ogenblik zijn er meer dan 1200 leden en zijn er retraite- en vormingscentra in 20 landen. Hun doel is christenen te vormen en te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid in kerk en samenleving.

Na een warm welkom en een rondleiding door het gebouw hebben wij ons op verschillende manieren bezig gehouden met het “Vuur in ons hart”. De afgelopen winter hebben we het boekje met deze titel van Henri Nouwen over Vincent
van Gogh besproken. Aan de hand van meegebrachte voorwerpen, twee prachtige films en zelfgemaakte tekeningen vertelden we elkaar wat het “vuur” in ons brandend houdt.
Deze gesprekken, de prima verzorgde maaltijden, de gezamenlijke gezellige afwas, het informele samenzijn met een glaasje wijn en de lentefrisse neus tussendoor gehaald, maakten het tot twee fijne, zinvolle dagen.

Op 26 april zullen we dit seizoen afsluiten met het bekijken en bespreken van door de deelnemers gekozen tekeningen en schilderijen van Vincent van Gogh.
 
 
 
Tekst en foto's: Edith le Duc
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 29 maart 2010