Verklaring logo
 

Het hieronder afgebeelde logo, ontworpen door
Ko de Visser, is ontstaan na de fusie tussen de gemeenten Hansweert en Schore in 1995.

Hiernaast staat zijn verklaring.


 

 

 
In 1997 wilde de kerkenraad na de samenvoeging van de twee kerkelijke gemeenten van Hansweert en Schore een nieuw logo als symbool voor de nieuwe start die we als één gemeente maakten.
Het werd voor het eerst gebruikt in Kerkelijk Leven van 13 april 1997.
Wat je in het logo kunt zien, is afhankelijk van je fantasie en vooral ook van je manier van kijken:
 
- 'Aards' bekeken is de driehoek het stukje land tussen Schelde, spoorlijn en kanaal, het land waarop wij wonen. Het fruitboompje staat symbool voor Schore met zijn oorspronkelijk agrarische karakter, de golfjes verwijzen naar Hansweert, dat zijn ontstaan vooral te danken heeft aan de bedrijvigheid die het water met zich meebracht.
- 'Kerkelijk' gezien: de twee in elkaar geschoven driehoeken zijn onze twee kerkelijke gemeenten die per 1 januari 1995 gefuseerd zijn - voor een groot deel één geworden, maar hier en daar toch ook nog apart herkenbaar. Water en boompje kunnen daarbij gezien worden als de twee sacramenten die in de gemeente bediend worden - het water van de doop, de wijnstok van het avondmaal.
- 'Hemels' gezien is de driehoek niet alleen een (vaak gebruikt) symbool van de goddelijke drie-eenheid, maar je kunt die ook zien als een lichtkegel die vanuit de hemel een brede baan licht op de aarde werpt: 'Ik ben het licht der wereld' (Joh. 8:12).

Het water:
'Ik ben het water des levens' (Joh. 7:37,38).
Het boompje: 'Ik ben de ware wijnstok' (Joh. 15:1,8).
 
Als je op deze drie manieren naar ons logo kijkt, helpt het je misschien om te geloven en te hopen: 'Hemel en aarde raken elkaar - in de kerk!'

Ko de Visser

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 19 april 2009