Onze oecumenische gesprekskring toog twee dagen naar dit Benedictijnse klooster om samen te zijn in de stilte, mee te doen aan de gregoriaanse vespervieringen en (prachtig idee van onze katholieke pastor Wiel Hacking die een en ander georganiseerd had) om in alle rust te kijken naar twee films die ons leven op indringende wijze kunnen beïnvloeden en daarover intensief na te praten. Het werd een feest voor ons allen. 

“Dead man walking” gaat over een ter dood veroordeelde misdadiger, die door zuster Helen begeleid wordt tijdens zijn laatste dagen en uren. Tegelijkertijd heeft zij te maken met de families van de vermoorde slachtoffers. Haar innerlijke strijd en twijfel om dit schijnbaar tegenstrijdige vol te houden in geloof raakte ons diep.
 

 

De tweede film was: “As it is in heaven”.  Een begaafd musicus die, naar eigen keuze, zijn gebaande pad moet verlaten, gaat een kerkkoortje begeleiden in een afgelegen klein dorp. Deze Daniel is een kwetsbaar mens, op Jezus gelijkend, door zijn directe, spontane, hartverwarmende, maar tegelijk ontmaskerende optreden. Binnen het koor komen daardoor verborgen conflicten letterlijk tot uitbarsting, want iedereen leert zichzelf te zijn en dit te uiten.

In onze gesprekken ging het erom aan te geven wat ons persoonlijk getroffen had en hoe dit ons geloven kon verrijken. Dit bleek een zeer goede ervaring, die onze kring hechter maakte en ons weer dichter bij elkaar bracht. We gingen heel dankbaar naar huis terug. Deze weekends zijn voor ons van grote betekenis. Gemeenteleden die met onze kring willen kennismaken zijn van harte welkom.
 

Namens de oecumenische gesprekskring,
Kees Bakker.Meer foto's hier

Alle foto's: Edith le Duc 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 1 april 2009