Op zondag 27 september 2009 is in een feestelijke dienst ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge door
ds. Chris Bakker uit Middelburg aan
de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore verbonden.
 

De dienst werd gehouden in de goed gevulde kerk van Schore.

Op de foto hiernaast worden de opdracht en de bevestiging voorgelezen.
     
 

Ook de kinderen van de Kindernevendienst zijn van de
partij en steken zoals gebruikelijk de kaars aan, waarna hun lied wordt gezongen:

Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg,
hoe wij in vrede kunnen gaan.

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

 

 

 
 

Op de voorste foto leest ds. Helderman  Psalm 126.

Op de middelste foto is zij met haar eerste overdenking in onze gemeente begonnen.

Op de  meest rechtse foto heeft mevr. Leni Lepoeter van de diaconie het woord.
   
     
 

De cantorij onder leiding van
Janny Dieleman heeft speciaal
voor deze dienst o.a. het lied
'Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap' ingestudeerd.

Op het orgel speelt zoals altijd
Karin Nieuwenhuyzen, daarbij ondersteund door het trompetspel van Ad Zuidweg.

 

     
 

Tijdens de Kindernevendienst
hebben de kinderen hun goede wensen voor ds. Helderman op een briefje geschreven en deze lazen ze bij terugkomst in de kerk graag voor.

Zinnetjes als: 'Ik hoop dat u lang bij ons blijft' en 'Ik wil niet dat u weggaat' zorgen voor hilariteit en oogsten applaus.

 

 


 

De onderstaande sprekers
mogen na de dienst nog een
woordje spreken.
     
         
  Peter Nieuwenhuyzen introduceert degenen die nog iets willen zeggen na de dienst. Dhr. C. v.d. Boomgaard
spreekt namens de
Classis Goes.
Dhr. H. de Kunder
doet het woord
namens de gemeenten
Reimerswaal en
Kapelle.
Voorzitter van de kerkenraad dhr. Cees
in 't Anker spreekt de dominee nog welgemeende
woorden toe.
  Oud-predikante ds. Mieke v.d. Vlugt overhandigt een kaars als teken van bemoediging, dat zij met een gerust hart kan vertrekken.
 
  Na het officiele gedeelte wordt er in de kerktuin nog gezellig nagepraat onder het genot van koffie, thee of frisdrank.  
 
 
 
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 28 september 2009