ILSENBURGGROEP

Een groep gemeenteleden die contacten onderhoudt
met onze zustergemeente Ilsenburg in Duitsland.
Zij organiseert de uitwisseling tussen onze beide gemeentes.

 

      
       Coördinator :

         Ko de Visser
       Steenweg 11, 4423 AL Schore
       Tel. 343860

 

Reis naar Israël van gemeenteleden uit Ilsenburg en Hansweert/Schore
 
Volgend jaar bestaan de contacten tussen Ilsenburg en Hansweert/Schore 25 jaar. Een heuglijk feit en daarbij werd gedacht aan iets bijzonders om dit met elkaar te vieren. Tezamen een reis maken naar Jeruzalem en Gallilea zou zoiets bijzonders kunnen zijn. Er zijn al aanmeldingen en middels dit schrijven worden gemeenteleden die belangstelling hebben uitgenodigd mee te gaan. Gedacht wordt aan een groep van ca. 16 personen. We zullen zien hoeveel er uiteindelijk meegaan. De reis gaat ongeveer een week duren en kost 1000 euro, globaal genomen. Daar is bij inbegrepen de vliegreis en de hotelkosten. Er zijn natuurlijk bijkomende kosten, maar die zijn voor eigen rekening en hebben te maken met persoonlijke wensen en keuzes.
Vertrek is op donderdag 9 april 2009 (witte donderdag) en vrijdag 10 april lopen we mee met de processie op de Via Dolorosa, de weg die Jezus ook liep 2000 jaar geleden.


 

 
Zondag maken we de Paasdienst mee in de Heilige Grafkerk en de rest van de dagen te Jeruzalem zullen we bezoeken brengen aan Gethsemané, de bronnen van Bethesda, zaal van het laatste avondmaal, de Klaagmuur, Garden of the Tomb. Ook kunnen we naar de Dode Zee gaan, Yad Vashem en nog meer. Dit alles in overleg. Na vier dagen Jeruzalem gaan we naar het Noorden, naar het Meer van Gallilea. We bezoeken daar Kapernaüm, het huis van Petrus moeder, Tabgha (spijziging van de 5000) en we gaan wandelen langs het meer. Dit is nog maar een kort overzicht.

Heeft u belangstelling, bel me dan op. We pogen zo half november definitief te weten wie mee gaat en afhankelijk van het aantal wordt dan besloten of de reis al dan niet doorgaat.

Hans Meijer, Tel. 0113-344720. 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 maart 2009