De Reformatie vestigde zich evenals elders ook te Schore rond 1580. Een klein groepje Hervormden nam de kerk over van de Roomskatholieken, waarna de pastoor zijn spullen pakte en verdween. Het duurde daarna nog tientallen jaren voordat de Hervormde Gemeente de meerderheid van de bevolking ging omvatten. Delen van het archief van de kerk bleven vanaf 1619 bewaard.

Al in de zeventiende eeuw raakten Schore en Vlake nauwer met elkaar verweven. In 1619 namen de ambachtsheren van beide dorpen het besluit om gezamenlijk één predikant te beroepen. Bovendien gingen de ouderlingen in beide dorpen werken. De twee diakenen kregen ieder een dorp toegewezen. De kerkelijke gemeente hield lange tijd in beide dorpen de oude kerken zoveel mogelijk in stand. Ze werden beide met regelmaat gebruikt. In die tijd stond er ook in Vlake nog een middeleeuwse kerk. In beide dorpen vonden ook afwisselend de kerkenraadsvergaderingen plaats.  Het verder teruglopen van het aantal huizen en inwoners, vooral in Vlake, bevorderde de samenvoeging van Schore en Vlake tot één burgerlijke gemeente in het midden van de achttiende eeuw. 

De Tegenwoordige Staat (1753) meldt dat Baron van Wassenaar ambachtsheer van beide dorpen was, dat er één dorpsbestuur was en één predikant. De steeds meer in onbruik geraakte kerk van Vlake werd in 1804 in de herberg in Schore voor afbraak verkocht. Koper was Geerard van Boven voor 36 pond Vlaams. Op dezelfde dag werd een kerkklok van 200 pond verkocht aan Jan Braamse voor 14 pond 5 schellingen en een kleiner klokje aan Andries van Boven voor 1 pond 10 schellingen.


 

 

 


De aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland, gereedgekomen in 1866, betekende voor Schore een grote verandering. Schore en Vlake raakten van elkaar gescheiden. Er kwamen diverse bruggen over het kanaal en aan de kanaaloever bij Schore een loswal voor goederen.
De middeleeuwse kerk van Schore werd in 1914 door een nieuw gebouw vervangen. De oude toren bleef voorlopig gehandhaafd. In mei 1940 luidde de noodklok over het dorp. De Duitse opmars veroorzaakte de verwoesting van vrijwel de gehele dorpskern. Ook het gemeentehuis, de brug en de kerk deelden dit lot. Vanaf 1941 voegde de overheid het grondgebied bij de gemeente Kapelle voor wat het westelijke deel betrof. Het oostelijk van het kanaal liggende Vlake kwam toen bij Kruiningen.
I
n 1943 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 18 juli 2010