Afscheid en herbevestigen ambtsdragers
 

     
Zondag 10 april 2011 is in een speciale dienst in de Schoorse kerk afscheid genomen van Marianne Verbeem die na een periode van 18 jaar trouwe dienst als ouderlinge de kerkenraad heeft verlaten.
Tevens werden in deze dienst herbevestigd in het ambt: de diakenen Leni Lepoeter en Bruin Feijen. En als ouderlingen Kees in 't Anker en Peter Nieuwenhuijzen.
De voorganger in deze dienst was ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge en het orgel werd zoals gewoonlijk bespeeld door Karin Nieuwenhuijzen.

Bruin Feijen wenste Marianne in zijn welkomswoord toe nu maar eens van haar rust te gaan genieten, maar dit zal nog wel eens heel moeilijk voor haar kunnen zijn en hij vermoedt dat zij snel weer iets zal oppakken.
Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge prees Marianne om haar daadkracht, behulpzaamheid en het feit dat ze altijd beschikbaar was. Je hebt het mooie ambt op jouw heel eigen manier uitgeoefend, waardig en met volle inzet en we hopen allemaal dat je nu, vanaf wat meer afstand, wilt blijven meedenken.
 

De kinderen van de nevendienst zongen eerst hun projectlied om tegen het eind van de dienst Marianne een bloem te schenken.

 

Op de foto hierboven worden de ambtsdragers v.l.n.r. Bruin Feijen, Peter Nieuwenhuijzen, Leni Lepoeter en Kees in 't Anker opnieuw in hun ambt bevestigd.

     
 
     

Ook de voorzitter van de kerkenraad Kees in t Anker bedankte Marianne Verbeem voor het vele werk dat zij voor de kerk heeft gedaan. Omdat zij eerst woonachtig was in Hansweert en later in Schore kent Marianne beide dorpen als geen ander.

Verder merkte de voorzitter op, was haar belangstelling voor het kerkenwerk breed. Ouderenzorg, het pastorale werk, cantorij, het organiseren van kerkdiensten, het schoonhouden van beide kerkgebouwen om maar eens wat te noemen waren veel van die voorkomende werkzaamheden.

 

Daarna speldde Jack Izeboud haar het activiteitenspeldje op voor alles wat ze voor de kerk heeft gedaan. Vervolgens kreeg Marianne ook nog de oorkonde van Kees in t Anker voor de hierboven genoemde taken van het kerkenwerk.

 

Na de dienst was het met het zonnige weer goed toeven in de kerktuin met koffie, thee of frisdrank.

 

 
     
 
     
 
     
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 april 2011