Na de biddagdienst van woensdag 9 maart 2016, die werd geleid door ds. Marjan de Vries is traditioneel de jaarlijkse Gemeenteavond gehouden. Dit jaar was de Schoorse consistorie aan de beurt om de gemeenteleden van een plekje te voorzien.

Nadat de koffie/thee was ingeschonken opende voorzitter Rinus Joosse de Gemeenteavond en heette alle aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij in het kort enige toelichting gaf op de voortgang inzake verkoop van één van de beide kerken. Nadat vergevorderde onderhandelingen op niets waren uitgelopen zal nu een makelaar worden ingeschakeld.

Hierna kon Cobi Coppoolse met plezier meedelen dat er twee nieuwe leden voor de Pastoraatgroep zijn gevonden nl. Ria Oele en Corrie Janse.

Wim Verbeem stipte het 40-jarig jubileum van de cantorij op 17 april a.s. nog aan. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Na de pauze waren de dames Petra Slingenberg en Anne Gunst van Cederhof Welzijn om een en ander te vertellen over het Buurtteam en wat daar allemaal mee samenhangt.

Aan het eind van de avond kregen de dames de bloemen van de kerk uit handen van Rinus Joosse, daarna sloot ds. Marjan de Vries de avond af met gebed.
 

 


 

 

 

 

 

 

   
     

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 9 maart 2016