Na de biddagdienst van woensdag 12 maart 2014 is de jaarlijkse Gemeenteavond gehouden. Dit jaar was de Schoorse kerk aan de beurt om de vele gemeenteleden te ontvangen.
Ruim 30 bezoekers hadden een plaatsje gevonden in de consistorie en zoals de klok laat zien werd om acht uur de avond geopend.

Nadat de koffie/thee was ingeschonken heette voorzitter Kees in 't Anker alle aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij in het kort het programma voor deze avond uiteenzette.
Het afscheid op 12 september a.s. van ds. Marijke Helderman kwam o.a. ter sprake. (De afscheidsdienst is gepland op 21 september a.s. om 14.30 uur).

Ook de zoektocht naar nieuwe mensen voor diverse functies binnen het kerkbestuur kwam aan de orde.
    Vervolgens kwamen o.a. de Cantorij, Ilsenburg groep,  Pastoraatsgroep, Kindernevendienst en de Hervormde Vrouwengroep nog aan bod.
Om het oud papier op te halen zou Andries den Hollander graag nog wat vaste krachten op de 2e zaterdag van de maand erbij willen hebben.


 
    Nadat de koffie en thee voor de tweede keer deze avond waren ingeschonken, kwam Jocelijne Balt van de Voedselbanken aan het woord.
In een vraaggesprek met Bruin Feijen vertelde ze over het werk van haar organisatie.
Het schrijnend aantal mensen die aanspraak maken op hulp neemt nog altijd toe. Ook kinderen van clienten worden met speciale pakketten, bijv. als ze jarig zijn, verrast.
Op dit moment worden op de vrijdag 165 pakketten voor 365 personen klaar gezet.
Jocelijne, zo vertelde zij, stak zelf zo'n 60 tot 80 uur werk in de week in haar taak als verdeelster.

Het werk bij de Voedselbank gebeurt allemaal door vrijwilligers, men krijgt geen subsidie en is afhankelijk van de producten die worden aangeboden en van donaties.

 
  Vervolgens werd door Bruin Feijen gesproken over de diaconie. De effecten van de crisis zijn ook in de Gemeenten Reimerswaal, Kapelle en Goes zichtbaar.
Het thema van de Voedselbanken werd later na de pauze uitvoerig besproken met een medewerkster van die Voedselbanken, die hiervoor was uitgenodigd.

Ook over het nieuwe liedboek werden nog opmerkingen gemaakt. Het boek bevat bijna 1000 liederen en om het niet al te dik te laten worden is het wel op erg dun papier gedrukt, wat de leesbaarheid niet altijd bevordert.

  Het was al door tienen toen de voorzitter deze boeiende Gemeenteavond afsloot.

   
  De situatie rond de kerkgebouwen werd door Peter Nieuwenhuyzen verwoord. O.a. de verkoop, het algehele onderhoud en de mogelijke afstoting van één van de kerken met de problematiek daaromtrent werden allemaal besproken. Ook het idee om in de zomer één kerk vast te gebruiken en in de winter de andere kerk werd aan de gemeente voorgelegd om eens over na te denken.  
         
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 13 maart 2014