Gemeenteavond 2013

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kees in 't Anker

 

Bruin Feijen

 

Peter Nieuwenhuyzen

 

Andries den Hollander

 

Ds. Marijke Helderman

 

Ko de Visser

 

Henk Meerman

 

Wim Verbeem

 

Karin Nieuwenhuyzen

 
 
                                     
  Aansluitend aan de Biddagdienst van woensdag 13
maart 2013
waarin onze eigen predikant ds. Marijke Helderman voorging is de jaarlijkse Gemeenteavond gehouden.
Zo'n 35 gemeenteleden waren er ondanks de kou toch op afgekomen om in de Hansweertse consistorie de zaken
van het afgelopen jaar te bespreken.

Nadat de koffie/thee was ingeschonken opende voorzitter Kees in 't Anker de Gemeenteavond en heette alle aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij in het kort het programma voor deze avond uiteenzette.
Hij begon met alle vrijwilligers en dat zijn er vele, te bedanken voor hun inzet.

Bruin Feijen
vertelde namens de diaconie over de stille hulp, noodhulp, armoedebestrijding die mensen heel hard nodig hebben.
De verantwoording van het Kerkbeheer was in twee gedeelten opgesplitst. Peter Nieuwenhuyzen gaf
verslag in het eerste gedeelte van de jaarrekening en de begroting en de voortgang van de verkoop van de beide kerkgebouwen. Daarna was Andries den Hollander aan
de beurt om een verdere toelichting te geven over die cijfers.
  Ds. Marijke Helderman ging in over vragen over de invulling van haar taken als predikant.
Ko de Visser gaf de datum door van het a.s. bezoek aan Ilsenburg. Meestal was die datum gepland in augustus, maar dit wordt nu dit jaar half september.
Over het aantal kinderen dat de laatste weken de Kindernevendienst bezoekt, was Henk Meerman zeer tevreden.
Wim Verbeem was op zoek naar nieuwe leden voor de Cantorij.
Ook de HVG kampt met vermindering van het ledenaantal en veroudering. Karin Nieuwenhuyzen gaf aan dat voor dit jaar zeven bijeenkomsten zijn gepland.

Na de pauze was het woord aan Heleen en Wim vd Weele die in Schore een zorgboerderij zijn gestart met allerlei dieren.
Onder de naam 'Rust na onrust' bieden zij dagbesteding voor iedereen. Daarover konden zij heel boeiend vertellen aan de hand van een mooie diavoorstelling.

Het was al door tienen toen de voorzitter deze mooie Gemeenteavond afsloot.

 
 

Het visitekaartje van ´Rust na onrust' .


Hieronder Heleen en Wim vd Weele met enkele dia´s
die zij vertoonden, waaronder 3 biggetjes en een wandeling door het dorp met twee alpaca's.

   
 

   

     
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 13 maart 2013