Na de biddagdienst van woensdag 14 maart 2012 is de jaarlijkse Gemeenteavond gehouden. Dit jaar was de Schoorse consistorie aan de beurt om de vele gemeenteleden te ontvangen. Extra stoelen moesten er worden aangevoerd om de ruim 35 bezoekers plaats te kunnen bieden.

Nadat de koffie/thee was ingeschonken opende voorzitter Kees in 't Anker de Gemeenteavond en heette alle aanwezigen hartelijk welkom, waarna hij in het kort het programma voor deze avond uiteenzette.
   
           
     
    De beurt was daarna aan Rinus Joosse, pas aangesteld als ouderling, die zelf aangaf als jeugdouderling de kontakten met de Kindernevendienst goed te willen onderhouden.
Het is zoals ik dit nu op dit korte tijdsbestek kan zien een gezellige groep, die fantastisch draait, aldus Rinus.
 
     
  Vervolgens werd door Bruin Feijen gesproken over de diakonie. De effecten van de crisis zijn ook in de Gemeente Reimerswaal zichtbaar geworden. Een aantal leden van de diakonie zijn daarom bij de Gemeente Reimerswaal geweest om te bespreken wat de rol van de kerken daarin zou kunnen betekenen.
Vervolgens bracht Bruin nog de Vrijwilligersavond op 22 maart a.s. onder de aandacht waarin de mooie film La Vita Bella wordt vertoond.
 
   
    Vervolgens werd aan Ko de Visser nog gevraagd iets te vertellen over de Ilsenburg groep. Al 28 jaar hebben wij goede en stabiele kontakten met onze zustergemeente, begon Ko en zoals het er op dit moment uitziet komen zij in het weekend van 23 tot 26 augustus weer naar ons toe. De voorbereidingen daartoe zijn al in volle gang.  
     
  De situatie rond de kerkgebouwen werd door Peter Nieuwenhuyzen verwoord. O.a. de verwarming, muurtjes die gemetseld zijn, het algehele onderhoud en de mogelijke afstoting van n van de kerken met de problematiek daaromtrent werden allemaal besproken.    
Vr de tweede koffieronde was Wim Verbeem de voorlaatste spreker die de Tuin der Verzoening onder de aandacht bracht. Hij blikte vooruit op een uitnodiging die uit Yerseke is gekomen om in april aldaar in het Verenigingsgebouw voor zo'n 70 dames van de Evangelische kerk een presentatie te houden over het ontstaan en de geschiedenis van de Tuin der Verzoening.
     
    Als laatste gaf Karin Nieuwenhuyzen aan dat de Hervormde Vrouwengroep dit jaar haar 90-jarig jubileum viert. Er zijn wat activiteiten in voorbereiding, meer wilde Karin op dit moment niet verklappen.

Na het tweede kopje koffie werd het tijd voor het laatste onderdeel van de avond. Dat bestond uit het samen beeldend uiting geven aan wat de 'Gedroomde Kerk' voor ons betekent. Die 'Droomkerk' is een soort visioen dat wellicht ieder persoonlijk van ons voor ogen heeft.
Om het niet bij praten alleen te laten had Bruin Feijen het idee geopperd om die kerk beeldend weer te geven op papier en dan wel in de vorm van een boot.
Vervolgens werden de deelnemers in drie groepen verdeeld die naar hartelust hun creatieve ideen over hun gedroomde kerk op papier vormgaven. Daarna kon ieder commentaar geven op elkaars artistieke impressies.

Al met al een heel geslaagde en buitengewoon gezellige gemeenteavond.                                                 J.J.
 
  Cobi Coppoolse gaf tekst en uitleg over de Pastoraatsgroep. De groep is nu weer op volle sterkte en heeft twee nieuwe leden erbij. Bekend is Ria Kanaar die in het begin van het jaar is toegetreden en nieuw bij de groep is Riet Veerman (foto hieronder) uit Hansweert, die de taak op zich heeft genomen nieuw ingekomen mensen in onze gemeente te bezoeken.    
     
             
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 15 maart 2012