IN MEMORIAM  fred bergwerff
 

Maandag 12 december 2011 overleed fred (f.a.) bergwerff. fred was pastoraal medewerker (pastor) van onze gemeente vanaf 22 januari 1989 t/m 8 mei 1997. In totaal 99 maanden. Daarvoor was hij van 1977 tot 1989 provinciaal jeugdwerkbegeleider in Middelburg.           
Van januari 1989 t/m december 1994 was hij pastor van de Hervormde Gemeente Hansweert en de Hervormde Gemeente Schore.
Dat waren tot die tijd nog aparte gemeentes, waarna op 1 januari 1995 de Hervormde Gemeente Hansweert-Schore het levenslicht zag. fred had een dienstverband van 66% en woonde in de pastorie van Schore. Hij stond erop dat zn voor- en achternaam niet met een hoofdletter werden geschreven. Ik ben geen hoofdletters waard, daar ben ik niet belangrijk genoeg voor, zei hij altijd met veel overtuiging.
De bevestigingsdiensten van pastoraal medewerker vonden plaats op 22 januari 1989.
s Morgens in Hansweert, en s middags in Schore. Deze werden geleid door zn goede vriend ds. Hans Brok. Dezelfde Hans Brok is ook voorgegaan bij zn begrafenisdienst op 17 december 2011.
fred was een pastor in de breedste zin van het woord. Het pastorale werk was op zn lijf geschreven. Het was zn tweede natuur, hij was gewoon zichzelf. In de tijd dat hij woonachtig was in Schore maakte hij veel vrienden. Uren bracht hij bij de oude bakker Stevense door, welke hij steevast bakker noemde. Zakelijke handelingen, zoals kerkenraadsvergaderingen, waren verplichtingen voor hem.

Vergadering met de kerkenraad, met fred uiterst links

Door zijn invloed werd er aan het begin van de vergaderin-gen tijd voor een stukje pastoraat gereserveerd. De oprechtheid en openheid straalde van de man af. Hij maakte van zn hart geen moordkuil, wat tot laagdrempeligheid voor de gemeente leidde.

fred bracht het evangelie op een manier zoals hij dacht dat het goed was. Overtuigend, oprecht, maar ook vernieuwend. Hij vond dat iedereen in de kerk zichzelf moest kunnen zijn. De kinderen hoorden daar zeker bij. De Stille Week werd in ere hersteld met bijzondere diensten als Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Deze diensten werden samen met de dienst van Goede Vrijdag als inspirerend ervaren. In de 40-dagentijd vastte hij altijd en stimuleerde hij ook anderen dit te doen. Zijn manier van erediensten vieren viel niet bij iedereen even goed in de smaak. Sommigen zagen liever de traditionele manier van eredienstviering. Daar stond tegenover dat anderen zich juist wl tot deze diensten voelden aangetrokken.

Enkele uitspraken van hem:
- Zie naar ons om, leer ons geven aan de armen de
  goederen die ons bezitten.
- Breng Uw aarde tot vrede, veiligheid en rust.
- Als je als bevrijd mens leeft, dan ...........
- Het is op aarde niet geworden zoals God het bedoelde,
  toen Hij dat zei het goed, goed was.

 

Tijdens zijn ambtsperiode was hij altijd actief betrokken bij allerlei groeperingen en commissies in de kerkelijke gemeente zoals de Ilsenburggroep, de pastoraatgroep, maar ook bij activiteiten als De Tuin der Verzoening in de kerkentuin van Schore en de restauratie van het kerkgebouw in Schore. Door zijn invloed werd het beeld van Amos aan de Westerschelde bij Hansweert geplaatst. Dit beeld van hout was gemaakt door Omer Gielliet uit Breskens.
In z'n vrije tijd schreef hij vele gedichten, wat heeft geresulteerd in de uitgave van twee gedichtenbundels: 'spaak lopen en vrij wielen' en 'beeld drager'.

De verkochte pastorie in 1979

Zn onvermijdelijke afscheid op Hemelvaartsdag 8 mei 1997 werd gedaan op een manier welke volledig bij hem paste. In het kerkgebouw van Schore waren bijna de hele dag bij-zondere activiteiten te beleven. Allerlei gemeenteleden en groeperingen namen op hun manier afscheid, waarna de dag werd afgesloten met een vesperdienst.
In hetzelfde jaar 1997 hielp de gemeente hem letterlijk mee verhuizen naar Vrouwenpolder, waar hij tot zn ziekenhuisopname eind september 2011 heeft gewoond. Wat bleef waren de warme contacten.

Zaterdag 17 december 2011 heeft de gemeente hem onder grote belangstelling, overeenkomstig zijn wens, ter aarde besteld op de begraafplaats te Schore.
Een uniek mens is niet meer onder de levenden, maar zal in gedachten voort blijven leven bij velen die hem hebben gekend. 

Henk Mallekote
 

 

Links: fred tijdens de huwelijksinz. van Henk en Els in 1989
Rechts: tijdens zijn afscheid in 1997
 


 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 18 december 2011
Terug naar de startpagina