Zondag 16 juni 2013 was in de Hansweertse kerk
aan de Dijkstraat de tweejaarlijkse Dovendienst gepland die deze keer werd geleid door ds. L.A. de Graaf uit Heinkenszand.
De dovendienst is een gecombineerde kerkdienst, welke bestemd is voor doven en horenden uit heel Zeeland, georganiseerd door het Dovenpastoraat in samenwerking met het I.C. Zeeland.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn er Interkerkelijke Commissies (IC's), die in samenwerking met de plaatselijke kerken/gemeentes de geestelijke verzorging behartigen. Deze bestaat uit het beleggen van kerkdiensten - gecombineerd of alleen voor doven - huisbezoek, het organiseren van bijbelkringen en catechese. Een IC bestaat uit een aantal doven en ambtsdragers/sters of gewone gemeenteleden uit de drie samenwerkende kerken.
De doven uit Zeeland horen bij de I.C. Zeeland.
 

Rinus Joosse met ds. L.A. de Graaf die bij het begin van de dienst allen verwelkomen, met name o.a. de bezoekers uit de plaatsen Middelburg, Kortgene, Goes en Kruiningen.
Ds. De Graaf die in de periode 1989-2008 dovenpastor was (inmiddels met emeritaat) gaat  regelmatig in deze speciale diensten voor.

Hoe de geestelijke verzorging van doven tot stand komt, kunt u lezen in het kader hieronder.
 
 DIENST VOOR DOVEN EN HORENDEN

De geestelijke verzorging van doven is vanzelfsprekend de taak van de plaatselijke kerk/gemeente. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk, omdat de communicatie vaak moeizaam verloopt. Vooral als men niet gewend is om met doven om te gaan.
Daarom besloten in 1975 de synodes van de Chr. Geref. Kerken, de Geref. Kerken en de Ned. Herv. Kerk om volledig te gaan samenwerken op het terrein van de geestelijke verzorging van doven. Ieder van de drie kerken (nu twee, omdat de Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerken zijn opgegaan in de PKN) heeft voor deze arbeid een predikant in algemene dienst.
Sinds kort zijn ook de Nederlands Gereformeerde Kerken toegetreden tot het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).

Wat de dienst zelf betreft:
In een gecombineerde dienst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de liturgie van de plaatselijke gemeente/kerk.
Bijbelgedeelten worden soms iets anders gelezen: denkt u maar aan lange zinnen of moeilijke woorden, die zoveel mogelijk vermeden worden. De liederen worden via een laptop en beamer op een scherm gebracht. De doven kunnen dan de tekst van de liederen mee zeggen.
De voorganger zal door middel van ondersteunende gebaren proberen zo duidelijk mogelijk "verstaanbaar" te zijn. Indien de voorganger de gebarentaal niet beheerst, wordt alles wat hij zegt vertolkt door een gebarentolk. Om het goed te kunnen meemaken zitten de doven vooraan in de kerk. Daar kunnen zij de liederen het beste zien en de voorganger of doventolk het beste aflezen (liplezen).

Als u meer wilt weten over deze taak en arbeid van de kerken, dan kunt zich wenden tot onderstaande adressen. 

I.C. Zeeland:     
Laan der Verenigde Naties 128
4463 WN Goes   
tel. 0113-220179 (Visicom)       
e-mail: johanvangilst@hetnet.nl 

Dovenpastor voor Zuid-Nederland:
Ds. J.F. Kievit
Chico Mendesring 470
3315 PB Dordrecht
tel. 078-8438535  
e-mail: j.kievit@pkn.nl
 

 


 

 

Op de foto hierboven staat de laptop waarop de beamer aangesloten is zodat alle gemeenteleden de kerkdienst visueel kunnen volgen.

Dhr. Johan van Gilst, secretaris van de Interkerkelijke Commissie Zeeland volgt nauwgezet de liturgie.

 
 
 
 

Ds. De Graaf had voor de kinderen van de nevendienst nog een mooie uitleg over het gebruik van gebarentaal.
Hieronder enkele symbolen die betrekking hebben op de manier van communiceren.

 
 
 
 
 
Na afloop van een gecombineerde dienst is er altijd koffiedrinken, wat voor de doven belangrijk is voor het onderlinge contact en dat tussen doven en horenden.
De dienst en het contact maken duidelijk dat wij samen deel uitmaken van de ene gemeente van Christus.

De kerkgangers lieten zich de koffie na de dienst goed smaken! 


 
Voor meer informatie over het Dovenpastoraat
kunt u onderstaande website bezoeken:
 
www.dovenpastoraat.nl

 
     
     

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 16 juni 2013