De aankondiging 'Hoera een jongen' die bij het binnenkomen van de kerk te zien was gaf al aan waar het op zondag 24 februari 2013 om te doen was.
In e
en speciale dienst zou in de Schoorse kerk Kevin Dorrepaal
uit de Steenweg in Schore gedoopt worden.
Daarom waren ouders, familie, gemeenteleden en bijna alle kinderen van de kleuterklas waarvan Kevins moeder onderwijzeres is aanwezig, waardoor de kerk bijzonder goed gevuld was.
Met zijn allen konden we genieten van een echte 'kinderdienst', waarbij de kinderen een hele feestelijke rol vervulden.

Tevens werd Edith le Duc opnieuw voor een periode van vier jaar herbevestigd als ouderling/scriba.
Onderaan deze pagina kunt u nog eens lezen wat het werk van scriba inhoudt.

Voorganger was ds. Helderman-Janse de Jonge met op het orgel Karin Nieuwenhuijzen.
 


 

De opnieuw bevestigde ouderling/scriba Edith le Duc.   Els Mallekote heette alle aanwezigen welkom.
     
 

Van het liturgisch bloemstuk is iedere zondag een andere afbeelding te zien. Deze week is het de 2e zondag in de 40-dagentijd waarin een beeltenis gebruikt wordt van David die
op
de vlucht is voor koning Saul, die hem achtervolgt.

De schikking die hiernaast staat is speciaal gemaakt voor
de
doop van Kevin Dorrepaal. De tekst kunt u daaronder lezen.
Beide b
loemschikkingen zijn ontworpen en gemaakt door
Francien en Kees in 't Anker.

Op de foto hieronder wordt de dopeling binnengebracht.
 

Gedoopt worden
is met Jezus ondergaan
en met Hem verrijzen

Dit wordt uitgedrukt
door de lelies onder water
en boven het water.

Het bloemenhart
vertelt over de liefde
waarmee Kevin omringd wordt.

     

 

     


Foto boven: De kinderen staan rondom het doopvont.
 
Foto onder: Een lied wordt gezongen voor de doopouders.
     
     

     

 

Namens de kerkenraad feliciteert Els Mallekote de doopouders.
 
Romy Leendertse leest de schriftlezing voor.

     

  Foto links: Els vertelt aan de kinderen een verhaal over een verloren schaapje.

Foto boven: Een van de kinderen helpt mee bij het collecteren.
   

Edith le Duc

 

  Voor de tweede termijn van vier jaar is Edith le Duc vanmorgen herbevestigd als ouderling/scriba.
'Die tweede 4-jaar is voor mij geen bijzondere stap hoor, ik ga gewoon door met het werk waar ik mee bezig ben.
Ik heb nog wel over stoppen of doorgaan nagedacht, maar omdat de toekomst van de kerk hier een beetje onzeker is, valt er nog heel wat werk te doen'.
Edith woont nu weer al 7 jaar in Hansweert. 'Voor die tijd hebben we in Tholen gewoond, Tholen-stad om precies te zijn', vertelt Edith.
'Toen we hier in Hansweert kwamen wonen ben ik een keer bij de kerk gaan kijken en zo van lieverlee erbij betrokken geraakt.
Het scribaat was toen ik begon onbemand. De taken waren verdeeld over de kerkenraad, ieder deed wat, de een de notulen, de ander de postverwerking enz.
In het begin vond ik het wel onduidelijk wat er gedaan moest worden. Het maken van de notulen en het uitschrijven van de agenda voor de vergaderingen spreekt voor zich, maar vergaderingen bezoeken van de classis doe ik niet, is ook niet de taak van de scriba. Ik ben er wel een keer naar toe geweest, maar nu doet Rinus Joosse dat.
Er komt heel veel post binnen via de mail, van de classis, het landelijk buro, alle goede doelen projecten, noem maar op...
Gemakkelijk is het wel om te corresponderen via de mail, je kunt het direct breed doorsturen naar de desbetreffende groepen, de kerkenraad, diaconie enz.
  De drukste periode was wel met het vertrek van Mieke (v.d. Vlugt), het verzorgen van de uitnodigingen, regelen van de tekst die daar mee te maken had en het ontvangen en co÷rdineren van de uitnodigingen. En natuurlijk hetzelfde verhaal toen Marijke (Helderman) haar intrede deed, met de hele papierwinkel die dat met zich meebracht.
De kerkenraadsvergaderingen verlopen altijd in een goede sfeer, iedereen krijgt de ruimte om zijn/haar mening te geven en er is vertrouwen in elkaar en acceptatie van anders geloven en denken.
Het scribawerk wordt verder nog verlicht nu Els (Mallekote) taken van mij overneemt'.

Naast haar werk als scriba is Edith in onze gemeente lid van de Ilsenburggroep, de Oecumenische gesprekskring en de Hervormde Vrouwen Groep.
Ook doet ze vrijwilligerswerk voor Scouting.
Al vanaf haar 8e jaar is Edith lid en verknocht aan het scoutingswerk. Later leidinggevende, bestuurslid en op dit moment weer leidinggevende van een groep mensen met een geestelijke beperking in Middelburg.

Edith is getrouwd, 64 jaar oud, heeft 3 kinderen, waarvan er een in Singapore woont en heeft 5 kleinkinderen.


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 24 februari 2013