Op de laatste zondag in mei 2015 is in een goed gevulde Schoorse kerk Joey Kievit gedoopt.
Voorganger in deze feestelijke dienst was oud-predikante van onze gemeente ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge.
Ko de Visser bespeelde, vanwege  afwezigheid van Karin Nieuwenhuyzen, het orgel.
De bloemschikking die u hiernaast ziet staan is zoals gebruikelijk gemaakt door Francien in 't Anker en heeft de volgende betekenis:

De schikking is gemaakt in een ronde schaal, daaruit ontspringt een waterval van monnikskappen en riet.
Zo wordt de doopvont weergegeven.
Een stroom van levenswater vanuit God.

Het witte kleed verwijst naar doopkleed, de witte roos naar de dopeling.

In de schikking zit een vingerblad, als de hand van God, waarin jouw naam gegrift staat.
De twee pioenrozen staan voor de ouders van Joey. Pioenrozen betekenen beschermen en schoonheid. Het gipskruid is de gemeente die om Joey staat.


 

 
 
 
 
Op de foto hiernaast informeert Cobi Coppoolse de gemeente over de vorderingen in de zoektocht naar een nieuwe predikant.
Ze kon namens de kerkenraad spreken van een positieve ontwikkeling die het aantrekken van een nieuwe predikant een stapje dichterbij heeft gebracht.

In het Kerkelijk Leven van aanstaande week wordt er meer duidelijkheid gegeven over die vorderingen.

 

 
     
     
     
     
 
 

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 31 mei 2015