Op de foto hierboven heet ouderlinge van dienst Els Mallekote alle aanwezigen van harte welkom.


Op de foto's hieronder worden de dopelingen binnengebracht en wordt het doopwater ingeschonken.
 
  Het mooie bloemstuk, dat u op de foto hierboven ziet is door Francien in 't Anker ter gelegenheid van de doopdienst gemaakt.
De symboliek van de schikking bestaat uit veel witte bloemen als verwijzing naar reinheid en naar het feest. De sluier symboliseert het doopkleed, het grote blad van de vingerplant verwijst naar de handpalm van God. De witte lelie staat symbool voor onschuld en zuiverheid en verwijst naar de dopelingen. Zij worden met liefde omringd door hun ouders, zusjes en broertjes, dat zijn de witte rozen.
De bloemen die om de witte lelies zijn geschikt vormen als het ware de gemeente waarin de dopelingen nu zijn opgenomen. De rietstengels tussen de bloemen zijn een verwijzing naar het water van de doop. De klimop is het teken van Gods trouw.
Zo ziet u dat ieder element aan het bloemstuk een 'betekenis' heeft.

Dit was speciaal voor de doopdienst van
zondag 9 september 2012 gemaakt. De viering werd gehouden in de Schoorse kerk, waar de doop werd bediend aan Krijn Maarten van den Ende, zoon van Taco van den Ende en Elles in 't Anker uit Wouw (kleinzoon van Kees en Francien in 't Anker) en Sem Patrick Cornelis van Boven, zoon van Patrick en Linda van Boven-Blaak uit de Haaimeet in Schore.
De vele aanwezigen, waaronder ouders, familie, gemeenteleden en veel kinderen konden genieten van een feestelijke dienst die als thema had 'En een kleine jongen zal ze hoeden'. Het geheel werd geleid door ds. Marijke Helderman, met orgelspel van Karin Nieuwenhuijzen.
 
         
 
     

Op de foto’s onder:
De doopouders met hun kinderen wachten bij het doopvont. Ds. Marijke Helderman leest het doopformulier voor, waarna

 

  de bediening van de Heilige Doop plaatsvindt. Vervolgens worden de doopkaarsen ontstoken en uitgereikt aan de ouders.
     
 
 
     
     
 
     
     
 
     
 
     
     
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 9 september 2012