Op zondag 12 juni 2011 was er een bijzonder feestelijke dienst in de Herv. kerk van Hansweert. Het oecumenisch Pinksterfeest werd gezamenlijk gevierd met onze R.K. broeders en zusters. Bovendien werd er stilgestaan bij het 35-jarig jubileum van de Cantorij onder de bezielende leiding van cantrix Janny Dieleman, die al vanaf de oprichting erbij betrokken was.
Ouderling van dienst Peter Nieuwenhuijzen merkte in zijn welkomstwoord op dat de gemiddelde leeftijd van de Cantorij iets hoger ligt dan 35 jaar geleden, maar dat het enthousiame er nog steeds is.

De dienst werd geleid door ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge en pastor Wiel Hacking. Ook het R.K. koor o.l.v. Tilly den Boer was aanwezig.
De cantorij had voor deze gelegenheid mooie liederen ingestudeerd en deze werden zoals altijd op het orgel begeleid door Karin Nieuwenhuijzen.

 
     

De lectoren in deze dienst waren John Jansen en Paula de Beij die beiden een schriftlezing lazen. De kinderen van de Nevendienst staan klaar, op de foto hieronder, om de lichtkaars te ontsteken, waarna ze na het zingen van hun lied naar de consistorie gaan.

Pastor Wiel Hacking (foto hieronder rechts) deed de overdenking.

 
     


Hieronder nogmaals de jubilerende Cantorij met dirigente Janny Dieleman.
 

     
 
     

Ook de kinderen van de Kindernevendienst hadden speciaal voor de Cantorij een lied ingestudeerd. De mensen in de kerk kregen het lied op een briefje uitgereikt en nadat de kinderen het een keer hadden voorgezongen kon iedereen het lied meezingen.

 

Vervolgens hadden de kinderen nog een verrassing.
De cantorijleden kregen een zakje met groene Tumtummetjes (om de keel te smeren) en een kaartje waarop de tekst van het liedje stond vermeld.
Gezien het applaus dat de kinderen kregen viel dit goed in de smaak.
 

       
   


Andries den Hollander (links) sprak namens de kerkenraad zijn gelukwensen uit. Wim Verbeem (midden) deed het dankwoord namens de Cantorij en gaf cantrix Janny Dieleman (foto boven rechts) een cadeaubon. Ook organiste Karin Nieuwenhuijzen kreeg voor haar jarenlange trouwe dienst een aardigheidje.

Meer foto's van deze feestelijke dienst zijn er te zien op het tabblad ‘Foto's’


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 12 juni 2011