Bevestiging
 en afscheid
 ambtsdragers

In de dienst van zondag 17 januari 2010, waarin onze predikant ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge voorging hebben we afscheid genomen van ouderling kerkrentmeester Jack Izeboud. (links op de foto)

Tevens is in deze dienst Joke van den Ende-Struijk (rechts op de foto) bevestigd in het ambt als diaken.

 

 

 
 

Door ds. Helderman werd ouderling kerkrentmeester
Jack Izeboud ‘teruggezet’ in de kerkbanken.

 

Jack ging na 12 jaar weer naast zijn vrouw zitten.

 

Ouderlinge van dienst Marianne Verbeem las het gebed voor.

  Ds. Helderman las vier vragen voor die aan Joke van der Ende gesteld werden.
 
En wat is daarop uw antwoord......?   Samen zongen we Psalm 134 vers 3
 
Ook de gemeente werd gevraagd Joke als diaken te ontvangen, zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden.
 

 

De kinderen hebben in de Kindernevendienst iets gemaakt voor Joke van den Ende en Jack Izeboud.
 

Bijbel met de Apostolische geloofsbelijdenis Bijbel met de Apostolische geloofsbelijdenis

Het werkstuk dat de kinderen hebben gemaakt, heeft u waarschijnlijk niet goed kunnen zien.
Als u in de bovenstaande foto op het witte doosje klikt wat zowel Jack als Joke vasthoudt, dan kunt u dit ongetwijfeld beter zien.
 

 
Na de dienst werden de gaande man en de komende vrouw de hand gedrukt.
 
 
Ook door de dominee.   Jack Izeboud met zijn vrouw Cora.
 
Jack op weg naar huis met zijn bloemstuk. 

 

In de loop van deze week zal een interview met Jack, over zijn werk voor de kerk worden geplaatst op deze site.

 

17 januari 2010

 


Deze pagina is het laatst gewijzigd op 17 januari 2010