Op zondagmiddag 11 oktober 2015 is in een volle Mozeskerk te Biezelinge Marjan de Vries als dominee van de gemeenten Kapelle-Biezelinge-Eversdijk en Hansweert-Schore bevestigd.
Vele gemeenteleden uit bovengenoemde plaatsen waren gekomen om deze bijzondere dienst bij te wonen. Er waren ook veel genodigden van buiten de provincie.
De bevestigings- en intrededienst werd geleid door ds. Marijn Rohaan uit Vollenhove, een studievriendin van Marjan.
Leonard Eversdijk begeleidde op de piano.

Na de Onderwijzing en Vragen aan en de belofte van de proponent werd Marjan bevestigd.
Die bevestiging door handoplegging en zegenbede werd gedaan door v.l.n.r.:
ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge, emeritus predikant in Middelburg;
ds. Ilse Hogeweg, predikant in Rotterdam-Kralingen;
ds. Marijn Rohaan, predikant in Vollenhove;
proponent Marjan de Vries;
ds. Bindert de Jong, predikant in Kapelle-Biezelinge-Eversdijk;
ds. Henk Makkinga, predikant in Driebergen;
mw. Carla Boven, pastor op de Hezenberg in Hattem;

Dit was een indrukwekkend moment in deze dienst, door de aanwezigen beantwoord met een groot applaus.
Op de foto's, die gemaakt zijn door Kees Toorenaar uit Biezelinge, ziet u verder een impressie van de
ze middag.
De bloemschikking is speciaal voor deze plechtigheid gemaakt door Francien in 't Anker en Mieke Nieuwenhuise.
De kleur van de schikking is rood.
Het is de kleur van de liefde,
en van de Heilige Geest, het vuur.
Deze kleur wordt ook gebruikt bij bevestigingen van predikanten.
De boog symboliseert de verbinding van de twee gemeentes met elkaar.
Links en rechts staan de beide Paaskaarsen.
We hebben voor een hart-vorm gekozen.
Deze staat symbool voor de liefde.
Hartelijk welkom mevrouw de Vries.
Van harte gefeliciteerd met uw bevestiging tot predikant in beide gemeentes.
Wij wensen u van harte Gods zegen in uw werk.

De liturgie is gemaakt door Els en Henk Mallekote.

Na afloop waren er nog 10 mensen die Marjan toe wilden spreken en dat deed ieder op zijn/haar eigen wijze. En daarna konden alle aanwezigen ds. Marjan feliciteren.
Voor het naar huis gaan was er voor alle bezoekers een kopje koffie of thee met een echte Zeeuwse bolus. Beide gemeenten kunnen terugzien op een mooie dienst.

  

 

 

 

In gesprek met: ds. Marjan de Vries

Afgelopen zondag 11 oktober 2015 werd  in een speciale dienst in de Mozeskerk te Biezelinge proponente Marjan de Vries door ds. Marijn Rohaan uit Vollenhove als nieuwe predikant van Kapelle-Biezelinge-Eversdijk en Hansweert-Schore bevestigd.
Voorafgaand aan die bevestiging had ik een gesprek met Marjan over haar toekomstige werkzaamheden en motivatie in haar eerste gemeente als predikant.

Ze is komen fietsen uit Biezelinge richting Hansweert voor ons gesprek. In Biezelinge woont ze in een tijdelijk appartement, totdat ze in januari in Schore komt wonen. Het is een mooie dag en ze vertelt over haar fietstocht langs de Schelde en door het Zeeuwse land. Ze vertelt over een opvallend verschil: ‘Hier in Zeeland mag mijn fiets in de schuur. Dat is wel wat anders dan in Amsterdam, daar stond m’n fiets buiten in weer en wind’.

Opleiding
Marjan’s (1986) wieg stond in Ermelo op de Veluwe, waar zij 19 jaar heeft gewoond, waarna zij in Kampen theologie ging studeren. In de staart van haar studie is zij verhuisd naar Amsterdam, waar zij nu zo’n 2,5 jaar woont met haar partner Jan. Na het afronden van haar studie is Marjan aan het werk gegaan in Amsterdam Noord in het Missionaire kinderwerk. ‘Via het Durffonds ben ik daar aan de slag gegaan’, aldus Marjan. ‘Het Durffonds is een fonds dat de Protestantse Kerk Amsterdam heeft opgezet. Ze gaan met behulp van dit fonds nieuwe projecten aan. Projecten die gemeentes kunnen helpen zoeken naar nieuwe manieren van gemeenschapsvorming, naar nieuwe manieren van kerk-zijn in een grote stad. Voor mij was dat een nieuwe stap naar buiten toe, om te leren over kerk-zijn aan de rand van de kerk en ervaring op te doen met kinderen. Deze baan was voor een belangrijke opstap naar het predikantschap’.

‘Mijn belangstelling voor theologie is ontstaan tijdens mijn middelbare schooltijd. Op school vond ik het vak godsdienst erg interessant. De Bijbelverhalen, het omgaan met mensen, wat een kerk voor mensen kan betekenen, spraken mij aan.
Toch heb ik in het begin van mijn studie nooit het idee gehad om predikant te worden. Ik ben de studie gewoon begonnen en al doende ben ik gegroeid en ontdekte ik bij mijzelf de mogelijkheid om die stap te zetten’.

 


Mobiliteitspool

‘Ik kom hier werken via de mobiliteitspool voor beginnende predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Bij hen ben ik in dienst en zij zenden mij uit naar jullie gemeente. De pool voor beginnende predikanten is een pilot van de PKN. Ze zoeken hiermee naar andere vormen en nieuwe wegen om beginnende predikanten aan werk te helpen. Gemeentes die toewerken naar een fusie of die met een teruglopend ledental in de problemen zijn gekomen kunnen daarvan profiteren door zo’n predikant aan te stellen.

In Kapelle-Biezelinge-Eversdijk werk ik voor 50% in de gemeente en bij Hansweert-Schore voor 20%. In eerste instantie kom ik hier werken voor twee jaar. Wat ik belangrijk vind in een gemeente is het pastoraat. Daar wil ik graag aandacht aan schenken, het bezoeken van mensen en het onderhouden van de contacten. Daar ga ik me hier voor inzetten.

Taizé
Op de uitnodigingskaart staat een afbeelding van het pinksterraam uit Taizé. Ik heb daar voor gekozen, omdat ik in Taizé veel inspiratie vind.

Ik ben daar vaak geweest, vanaf mijn 13e al met mijn ouders en later vanaf mijn 15e mocht ik mee met de jaarlijkse reis vanuit de kerk. Achteraf gezien is dat voor mij misschien wel het startpunt geweest om theologie te gaan studeren. Maar ook gewoon de andere manier van je geloof beleven is daar heel inspirerend. Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap, waar jaarlijks vele duizenden jongeren veelal uit Europa en de rest van de wereld komen. Het is voor mij een plek van stilte en van inspiratie. Als je er bent ga je mee in het ritme van het klooster. Drie maal per dag de gebeden, met de Taizéliederen die bestaan uit korte teksten en veel herhaling. Er wordt niet gepreekt, maar er is een stilte die ruimte biedt. In Bijbelintroducties en in gespreksgroepen vind ontmoeting plaats. Ik ben hier vaak geweest en hoop nog vaak te gaan, misschien wel met een groep uit Zeeland…

Wat ik hier hoop te vinden en te brengen in m’n werk is, het samen onderweg zijn zodat je God aan je zijde voelt. Dat is de manier van geloven die bij mij past. Met open houding luisteren wat er op mijn pad komt en op pad gaan. Ik heb al gemerkt dat het warme gemeenschappen zijn hier, mensen delen met elkaar het leven en hun geloof en zoeken elkaar daarin op. Ik zie het als mijn taak te onderzoeken hoe we dat met elkaar vast kunnen houden en voort kunnen zetten.      

J.J.

 

 

 

 
 
 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11 oktober 2015