Zondagmorgen 10 juni 2018 is er in een speciale dienst afscheid genomen van de Kindernevendienst. Deze is omstreeks 1980 opgericht als opvolger van de zondagsschool en doordat er bijna geen kinderen meer naar toe komen, is besloten ermee te stoppen.

Annette Leendertse en Mariėt in 't Anker hadden samen met de kinderen en voorganger Erik Tramper uit Krabbendijke de dienst voorbereid.
Het thema deze morgen was 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'.
Daartoe had dhr. Tramper een flesje met graankorrels meegenomen om aan te geven dat het zaadje eerst moet sterven in de grond, zodat er weer nieuw leven kan ontstaan. De bedoeling ervan was om duidelijk te maken dat nu de Kindernevendienst verdwijnt, maar misschien na een tijdje weer op kan bloeien. De kinderen vonden dit mooi passen bij de paasgedachte.
Na het drempelgebed las Romy Leendertse de leefregel voor. Suzanja in 't Anker las als schriftlezing een gedeelte uit Johannes 12.
Het aansteken van de lichtjes aan de paaskaars werd gedaan door Mariėt en Annette waarbij onderwijl het Lichtlied werd gezongen.

Voor de preek lazen Annette en Mariėt een  dialoog tussen twee ongeboren kinderen. Dit was heel speciaal.
Tijdens de verkondiging zong het gelegen-heidskoor 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'.
Aan het begin van de Dienst der gebeden kwamen de kinderen naar voren en lazen ieder een gebedsregel voor waarbij Erik Tramper de microfoon voor hen vasthield.

Na de dienst, die ondanks dat het een afscheid was toch vrolijk verliep, nam Rinus Joosse, voorzitter van de kerkenraad het woord. Hij wilde de kinderen niet met lege handen naar huis sturen en gaf hen als afscheidskadootje een boek. De leidsters Mariėt en Annette kregen een envelop met inhoud én de bloemen.
Daarna was er koffie, thee en fris met lekkere hapjes en om nog wat oude herinneringen op te halen werden er via de beamer voorin de kerk  allerlei beelden van de afgelopen jaren vertoond. Dit alles was geļnstalleerd door Henk Mallekote die ook nog de geluidsinstallatie bediende voor wat extra liederen.

Al met al een mooie dienst!

 
 

 
 

 

 

 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 10 juni 2018