Zondag 24 januari 2016 werd in de Schoorse kerk, waarin ds. Marjan de Vries voorging,  afscheid genomen van diaken Leni Lepoeter, die teruggezet werd in de gemeente.
Tevens werden Cobi Coppoolse en Els Mallekote herbevestigd als ouderling en ouderling-scriba.

Nadat door Wim van der Weele alle aanwezigen van harte welkom waren geheten kon deze feestelijke dienst een aanvang nemen.
Ds. Marjan de Vries had een printafdruk meegenomen van een icoon uit de orthodoxe kerk waarop twee personen schouder aan schouder staan, waarbij de ene persoon de arm om de ander slaat en een boek (de bijbel) vasthoudt.

Een duidelijke vriendschap sprak daaruit.
Christus is de ene persoon die uitgebeeld is en de ander is een vriend, Menas legde ds. Marjan de Vries uit. Dat is eigenlijk waar het in deze dienst om gaat: vriendschap, vertrouwen en afscheid.

 

 

 

 
 
 

 

 
Leni Lepoeter

Na 9 jaar is het welletjes geweest, aldus Leni Lepoeter die vandaag afscheid heeft genomen van de Diaconie. Nu mag een ander het van me overnemen.
Leni, 63 jaar, die samen met man Willy al meer dan 40 jaar in Schore wonen, hebben 4 dochters en 5 kleinkinderen.
Ook in 1990 heb ik al een jaar of zeven in de Diaconie gezeten, wel was de groep toen groter dan nu.
Een ander ambt, zoals ouderling heb ik nooit gehad. Wel is er een periode geweest dat ik ouderling/diaken van dienst ben geweest. Dan ging ik vaak mee naar begrafenissen, Ďt klinkt misschien raar, maar dat vond ik altijd mooie momenten.
De overledenen waren meestal mensen uit de gemeente die ik kende, of waar ik mee omging en ik vond dat voor mezelf altijd een mooi afscheid. Dat ze mij vroegen kwam omdat ik veel thuis was en de kerkenraadsleden vaak moesten werken.

Taken van de diaken
Een van de taken van de diaken is het goed organiseren van het collectegeld. Collecteroosters opstellen doen we vaak in overleg met de landelijke richtlijnen, maar soms ook met heel gerichte doelen, zoals bijv. bij de vrouw van ds. Harleman.

 

 

 
Haar zus woont in Ghana, doet daar projecten en die ondersteunen we. Eigenlijk hetzelfde als we met het werk van Els van Teijlingen doen, ook daar collecteren we wel eens voor.

Ook is het de taak van de Diaconie om naar mensen om te zien. Niet alleen zieken maar ook alleenstaanden en arme mensen die stille hulp nodig hebben. We krijgen wel eens zoín hulpvraag, dan wordt in een vergadering besproken hoe we dat gaan aanpakken.
Ook de bloemen die in de kerk staan worden verzorgd door de Diaconie. Voor de dienst kijken we altijd even op een lijst waar mensen van 70 jaar en ouder op staan. In principe volgen we die. Maar uiteraard gaan bijzondere gebeurtenissen zoals bij geboorte van kinderen of kleinkinderen altijd voor. We hebben met de gemeente Reimerswaal wel eens contact in de vorm van een uitnodiging voor een gesprek over bijv. Schuld-Hulp-Sanering. Die uitnodiging geldt dan voor alle diaconieŽn in Reimerswaal. Ik vind het wel eens interessant te weten hoe de gemeente over zulke zaken denkt. Van de gemeente Kapelle horen we nooit iets. Ook van het Zeeuwse Diaconaal Werkverband krijgen we wel eens een uitnodiging.

Verder verzorgt de Diaconie ook de viering van het Heilig Avondmaal. De diakenen zorgen voor het brood en de wijn en samen met de dominee doen zij de bediening in de dienst.
Ook het Paasontbijt wordt ieder jaar weer door de Diaconie in de Hansweertse kerk georganiseerd. Daarvoor moeten op de zaterdag ervoor dan alle inkopen gedaan worden en de tafels en stoelen gereed gezet met daarop de ontbijtspullen.

Scholing
Scholing voor diaconale werkers is een mogelijkheid, maar zelf heb ik dat nooit gedaan. Is altijd in het midden van het land te doen en hier in Zeeland zit je wat dat betreft toch in een uithoek. Wel hebben we hier een leesmap met daarin allerlei publicaties, zelfs de PKN heeft een speciaal tijdschrift Diakonia over het werk wat met de Diaconie te maken heeft. Hier in de regio kun je, als je dat zou willen, aan Alpha-cursussen deelnemen om je wat beter te oriŽnteren.
Ik hoop dat mijn opvolger gauw gevonden wordt, want nu is er wel een heel smalle basis om mee te werken over gebleven. Nu het kerkenwerk klaar is kan ik me meer gaan richten op de kleinkinderen. Deed ik toch al hoor, die komen nogal eens aanwaaien. Dat heb je hŤ, als 3 dochters bij je in de buurt wonen.

J.J.


 

 

 
   
     

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 24 januari 2016