Op deze zonnige, maar winderige 11 januari 2015, waarin ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge voorging in de zondagmorgendienst, werden in de Schoorse kerk twee gemeenteleden bevestigd, namelijk Leny de Jonge als diaken en Wim van der Weele als ouderling-kerkrentmeester. Leni Lepoeter werd herbevestigd als diaken en Rinus Joosse maakte de overstap van ouderling naar ouderling-kerkrentmeester.
Afscheid werd genomen van Kees in 't Anker, Peter Nieuwenhuyzen, Edith le Duc en Bruin en Marijke Feijen.

Na de opening nam ds. Marijke Helderman afscheid met voor iedereen een persoonlijk woord.
Edith le Duc, die verhuisd is naar Kortgene, was een betrouwbare degelijke scriba waar iedereen van op aan kon. Op een vindingrijke manier wist je allerlei problemen op te lossen.

Kees in 't Anker, vind ik gezichtsbepalend voor deze kerk hier, zei de dominee. En bovenal zorgvuldig in de persoonlijke contacten met aandacht voor individuen, weliswaar soms met een licht ironische ondertoon. En als voorzitter was je altijd zeer aanspreekbaar.

Peter Nieuwenhuyzen, de jongste qua leeftijd, maar qua anciŽnniteit overtref je iedereen met zo'n lange staat van dienst in de kerk van Hansweert-Schore. Peter, je was altijd paraat, een luisterend oor, snel van begrip, praktisch en vooral oplossingsgericht.

Bruin en Marijke Feijen, waar de meesten het rustiger aan gaan doen, gaan jullie een heel nieuw avontuur en een nieuwe levensopdracht aan. Een Thomashuis op de Veluwe.
Dank voor jullie innovatief diaken zijn. Jullie namen vele initiatieven, en daarmee hebben jullie menigeen geÔnspireerd en gestimuleerd.

Dank jullie allemaal!

Herbevestigd werden Leni Lepoeter en Rinus Joosse. En als nieuwe ambtsdragers werden bevestigd: Leny de Jonge en Wim van der Weele. Meer daarover kunt u lezen onderaan deze pagina.

Leny de Jonge had voor de kinderen nog twee cadeautjes meegenomen.
Als je iets voor een ander doet word je een lichtje en dat doen jullie. Daarmee worden jullie lichtjes. Jullie zijn de lichtjes voor ons en voor mij kampioenen. Daarom krijgen jullie van mij een bal die licht geeft en bij kampioenen horen medailles.

 

 

  
 

 

 
Leny de Jonge

Als nieuwe diaken is vandaag Leny de Jonge bevestigd.
Leny die geboren en getogen is in Yerseke, is via Goes en Vlake in Schore komen wonen, nu al weer zoín 30 jaar geleden.
Door het vertrek van Bruin en Marijke Feijen en Edith le Duc is de diaconie onderbezet geraakt. Leni Lepoeter vroeg een poosje geleden of het misschien iets voor mij was. Ik heb toen gezegd: ik wil best met het diaconale werk meehelpen, want ik doe buitenom de kerk meer van dat soort werk. Via de kinderen waar ik mee om ga krijg ik nogal eens wat te horen over problemen hier en daar. Dus het werk ken ik wel, maar om nu ambtsdrager te worden, daar had ik toch aanvankelijk een beetje moeite mee. Dat voorbehoud stamt al van heel vroeger, van huis uit. Daar zal ik hier nu verder niet op ingaan.

De kennismaking met de kerkelijke gemeente Hansweert-Schore is eigenlijk begonnen in de tijd dat fred bergwerff hier pastoraal werker was. In het Beleidsplan van die tijd kon ik me goed vinden. De vrijheid om te kunnen functioneren zoals je bent, sprak me heel erg aan. Om volwaardig mee te gaan draaien in de diaconie lukt me gewoon niet, denk ik. Dat komt omdat ik zelf ook mijn beperkingen heb, zit nog gedeeltelijk in de ziektewet, zodat ik helaas niet alle vergaderingen kan bijwonen, want dat is te zwaar voor me. Het werk dat ik dan toch ga doen zullen wat ondersteunende activiteiten zijn of zoals dat zo mooi heet: hand- en spandiensten. Ook kies ik ervoor om in de kerk tussen de gemeenteleden te blijven zitten en niet in Ďde bochtí tussen de kerkenraadsleden.

Andere bezigheden naast mijn werk en nu dus het kerkenwerk zijn: regisseuse van de toneelvereniging Schore en Hansweert. En als hobby doe ik graag boetseren met klei, daar kan ik me lekker in uitleven. Verder heb ik weinig tijd voor andere activiteiten. Het bijhouden van cursussen en vergaderingen voor het werk slokken veel tijd en energie op.

Leny is 60 jaar oud, werkzaam in de kinderopvang, gehuwd en heeft 2 zoons van 38 en 33 jaar die beiden in Rotterdam wonen.

 

 

 


Wim van der Weele

Ook is in deze dienst Wim van der Weele tot ouderling-kerkrentmeester bevestigd.
Wim is op en top Zeeuw, geboren in Goes en opgegroeid in Colijnsplaat waar zijn ouders een boerderij hadden, een akkerbouwbedrijf. Mijn moeder was een Van Koeveringe, dochter van Jan van Koeveringe, oud-aannemer te Schore. Ik denk dat de meeste oudere inwoners van Schore hem wel gekend zullen hebben.

Ik ben na de MAVO en later de avond-HAVO, op de boerderij gaan werken.
In 1985 heb ik de boerderij van mijn vader en moeder overgenomen en ben daarin voor mezelf begonnen.
Dat heb ik gedaan tot ik hier in Schore in augustus 2012 de zorgboerderij ben gestart. Die zorgboerderij is meer door toedoen van mijn vrouw Heleen gekomen, want die had al zoín voorziening in Kats. Door omstandigheden is dat daar ontbonden zodat we hier in Schore opnieuw zijn begonnen. Per dag komen er per doelgroep een aantal mensen in de leeftijd van 10-90 jaar voor dagbesteding.

Mijn belangstelling voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester stamt al van vroeger, toen ik in de gemeente Colijnsplaat 8 jaar ouderling-kerkvoogd ben geweest. Ook ben ik 4 jaar scriba geweest, zelfs nog koster en preekvoorziener, dus heel goed bekend met het kerkenwerk. Wat mijn taken hier worden is nog niet precies duidelijk, dat moet allemaal nog ingevuld worden.
Naast zijn werk is Wim nog lid van de coŲperatie Het Zeeuwse Vlegelbrood, al vanaf 1993. Ik heb dat vroeger een aantal jaren zelf geteeld en vind het leuk om er nog betrokken bij te zijn, het geeft nog binding met de landbouw.
Belangstelling heb ik verder voor de actualiteit van de dag, het nieuws en de geschiedenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis heeft altijd al mijn warme belangstelling gehad, dat stamt al vanaf de schoolbanken.
Verder heeft Wim een aandeel in de windmolens op Noord-Beveland, Camperwind B.V. genaamd en opgericht door 14 ondernemende boeren.

Wim is 53 jaar oud, gehuwd met Heleen en zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, zorgboer in Schore.

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 11 januari 2015